Byggfakta lanserar under 2021 en ny inköpstjänst

Byggindustrins inköpsverktyg

 

Till inköpare för att effektivare
Hantera fler inköpsposter
Hitta fler leverantörer
Utvärdera och tilldela affärer
Till leverantörer för att effektivare
Få fler förfrågningar
Bedöma förfrågningar
Göra fler affärer


Det är knappast någon hemlighet att den svenska byggbranschen behöver effektiviseras och digitaliseras, för att dess aktörer inte ska stanna i utveckling och gro fast i gamla, omoderna rutiner.

Hur mycket tid lägger du inte själv idag på manuellt arbete med t.ex. Outlook och Excel eller andra hjälpmedel för såväl upphandlingar som anbud? Hur bra koll har du som byggherre eller upphandlare på hur välriktat du når ut med dina anbudsförfrågningar?

Och – du som konsult, entreprenör, UE eller leverantör – hur bra koll har du på vilka inköp som är aktuella, där dina tjänster och produkter efterfrågas?

Du känner säkert igen dig i att det är mycket tidskrävande och ineffektivt arbete med stora risker inbyggda i all manuell hantering. Både du som inköpare, upphandlare eller anbudslämnare riskerar att missa viktiga affärsmöjligheter och ta beslut på bristande underlag. Så. På begäran har vi tillsammans med utvalda aktörer inom byggbranschen tagit fram det många efterfrågat under så lång tid – ett nytt inköpsverktyg som vi kallar Byggfakta Tender.

gratis-demo

Få en kostnadsfri visning av byggindustrins mest kompletta inköpsplattform

Rapport från Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond

Byggindustrin kan varje år spara miljarder genom tydligare anbudsunderlag och handlingar

Det tydligaste problemet som lyfts fram i rapporterna om byggproduktionen i Sverige är  otydliga anbudsunderlag och handlingar. De konkreta merkostnaderna utgörs av tilläggs- och korrigeringsarbeten på grund av felaktig information eller missförstånd.

Byggfakta Tender i korthet

Vad gör då Byggfakta Tender?

Ökad konkurrens, ökad öppenhet, ökad effektivitet, ökad kvalitet.

Anbudsförfrågan

Upphandlaren lägger upp en skarp anbudsförfrågan i systemet och bifogar ritningar, bilagor och andra handlingar som enkelt laddas upp digitalt

Leverantörsregister

Upphandlaren kan bjuda in aktörer som man specifikt vill ha anbud från men tack vare integrationen med Byggfakta SMART ges också upphandlaren en möjlighet till att få in fler relevanta anbud från de aktörer som verkar på marknaden.

Offerthantering

De anbudsgivande konsulterna, entreprenörerna eller leverantörerna svarar med sina offerter.

Utvärdering

Som sedan utvärderar inköparen/upphandlaren de inlämnade anbuden enkelt och effektivt direkt i plattformen - för att landa i beslut och en affär.

Kontraktshantering

Möjlighet finns även till E-signering av kontraktet i plattformen, med mera.

Inköpsportal
Tidningen Byggvärlden, 26 Februari 2021

Ny inköpsplattform med rötterna i Europa

Byggfakta Tender är en ny inköpsplattform för den professionella byggmarknaden som ska effektivisera anbudsprocessen för både inköpare och leverantör.
Läs hela artikeln på Byggvärlden.se

Byggfakta Tenders inköpssystem för dig som

Inköpare/Upphandlare

Tänk vad du och byggbranschen kommer att tjäna på att fler upphandlingar kan göras och fler anbud kan lämnas och utvärderas – på kortare tid.
Inte nog med att du och branschen hinner med fler upphandlingar och anbud – kvaliteten på anbuden och upphandlingarna kan också öka.
Många affärsmöjligheter tillsammans värda många miljarder sammantaget i tid, ökad konkurrens och kvalitet.

tender-tabellbild

Byggfakta Tenders inköpssystem för dig som

Leverantör & Entreprenör

tender-entreprenörer-tabell

 

Bara för att något är nytt på den svenska marknaden
behöver det inte vara just nytt

Byggfakta har verkat på den svenska byggmarknaden under lång tid, ända sedan 1936, – länge nog för att se att det saknats en plattform som är renodlat anpassad för inte minst de privata aktörernas upphandlingar, men också för branschen i stort.

Styrkan i att Byggfakta nu är en del av Byggfakta Group är att vi har koll på nyttiga plattformar och tjänster från andra länder och vi kan ta hit och anpassa dem för den svenska byggmarknaden!

Byggfakta Tender bygger på teknik och lösningar från koncernens bolag Vortal (Portugal) och Olmero (Schweiz) och är något av det smartaste och mest efterlängtade vi joxat ihop. Plattformen från Vortal var från början utvecklad för offentliga upphandlingar och plattformen och tjänsterna från Olmero mer anpassat för privata aktörers inköp och upphandlingar i byggbranschen. Byggfakta Tender mixar det bästa av Vortals plattform och det bästa tänket från Olmeros tjänster - till en anpassad och maxad tjänst för dig och den svenska byggmarknaden.

Vidareutvecklingen och anpassningen till den svenska byggmarknaden har skett i nära samarbete med representanter från just den svenska byggbranschen.
Dvs. – de som har ropat högst och ljudligast om utmaningarna och problemen, några av alla de beslutsfattare vi pratar med dagligen i ständigt pågående projektbevakning – de har varit våra försökskaniner. De som tycker att det varit bökigt med flera verktyg och plattformar, de som fått nog av att skicka ut förfrågningar för att sedan litegrann tappa kontrollen om jobbet var intressant nog att räkna på, de som är trötta på missförstånd, utdragna upphandlingar, annonsering som är både krånglig och kostsam (inte minst eftersom budskapet många gånger inte ens landar rätt, och man får börja om). De har vi lyssnat på.

Det du får är därmed en webbaserad plattform som baseras på väl genomarbetade koncept från Europa men som i Sverige är särskilt anpassat för medelstora privata aktörer som saknar en väl fungerande, centraliserad inköpsfunktion. Att lämna anbud i plattformen – det kan både små, medelstora och stora aktörer göra – oavsett om de är konsulter, entreprenörer, underentreprenörer eller leverantörer.

Du kommer känna igen dig mycket ifrån andra, liknande verktyg (allt för att korta ner startsträckan) – men, det här är enklare, utvecklat tillsammans med de som saknat just en heltäckande plattform.

Du får förutsättningarna att hantera fler och bättre inköp och upphandlingar.

Har du fram till idag t ex sett ett verktyg som utifrån historiska projekthändelser kan föreslå fler relevanta anbudsgivare när du behöver bjuda in aktörer som har erfarenhet av just den typ av projekt du vill ha in anbud till? Saknar du någon kan dessutom självklart lägga till egna aktörer, du kan dela uppgifter med andra användare, du kan sätta upp agendor och göra dagboksanteckningar samt skapa påminnelser - som ett CRM-system light, och som sagt – det är snudd på larvigt användarvänligt.

 
Kontakta oss

Du vill veta mer?

Du får mer information samt en visning av byggbranschens mest kompletta anbuds- och inköpsplattform.

 

0651-55 25 00

Ring eller maila tender@byggfakta.se
Vardagar mellan 09:00-16:00

 

Byggfakta TENDER logo - RGB