Byggfakta Tender
Byggfakta Tender

Byggbranschens nya inköps- och anbudsplattform

Inköpare kan effektivare
Hantera fler inköpsposter
Hitta fler anbudsgivare
Utvärdera och tilldela affärer
Anbudsgivare kan effektivare
Få fler förfrågningar
Bedöma förfrågningar
Göra fler affärer

Det bästa anbudet kan vara det du missar

Vi har förstått att det inte är helt lätt att hitta nya anbudsgivare. Men du har ändå en förväntan på dig att konkurrensutsätta och att hitta fler kvalificerade anbudsgivare. En förväntan att inte missa det bästa tänkbara anbudet. Du har idag varken tiden eller plattformen som krävs för att alltid uppfylla denna förväntan.

Lösningen heter Byggfakta Tender

En komplett inköps- och anbudsplattform som även tar fram förslag på relevanta anbudsgivare som har erfarenhet av projekt och uppdrag som liknar ditt.

Boka en visning

- därefter får du chans att i lugn och ro testa plattformen
helt utan extra kostnad på ett av dina projekt.

 

Så här fungerar Tender i korthet 
Bf TENDER fav
Anbudsförfrågan

Inköparen lägger upp en skarp anbudsförfrågan i systemet och bifogar ritningar, bilagor och andra handlingar som enkelt laddas upp digitalt.

Bf TENDER fav
Leverantörsregister

Inköparen kan bjuda in aktörer som man specifikt vill ha anbud från och Byggfakta SMART ger förslag på relevanta anbudsgivare som har erfarenhet av liknande projekt och uppdrag.

Bf TENDER fav
Offerthantering

De anbudsgivande konsulterna, entreprenörerna eller leverantörerna svarar med sina offerter.

Bf TENDER fav
Utvärdering

Sedan utvärderar inköparen/upphandlaren de inlämnade anbuden enkelt och effektivt direkt i plattformen.

Bf TENDER fav
Kontrakt

Utvärderingen landar i beslut och en affär
som tilldelas i plattformen.

 

Tidningen Byggvärlden, 26 Februari 2021

Ny inköpsplattform med rötterna i Europa

Byggfakta Tender är en ny inköpsplattform för den professionella byggmarknaden som ska effektivisera anbudsprocessen för både inköpare och anbudsgivare.
Läs hela artikeln på Byggvärlden.se

Rapport från Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond

Byggindustrin kan varje år spara miljarder genom tydligare anbudsunderlag och handlingar

Det tydligaste problemet som lyfts fram i rapporterna om byggproduktionen i Sverige är  otydliga anbudsunderlag och handlingar. De konkreta merkostnaderna utgörs av tilläggs- och korrigeringsarbeten på grund av felaktig information eller missförstånd.

Bara för att något är nytt på den svenska marknaden
behöver det inte vara just nytt

Byggfakta har verkat på den svenska byggmarknaden under lång tid, ända sedan 1936, – länge nog för att se att det saknats en plattform som är renodlat anpassad för inte minst de privata aktörernas upphandlingar, men också för branschen i stort.

Styrkan i att Byggfakta nu är en del av Byggfakta Group är att vi har koll på nyttiga plattformar och tjänster från andra länder och vi kan ta hit och anpassa dem för den svenska byggmarknaden!

Byggfakta Tender bygger på teknik och lösningar från koncernens bolag Vortal (Portugal) och Olmero (Schweiz) och är något av det smartaste och mest efterlängtade vi joxat ihop. Plattformen från Vortal var från början utvecklad för offentliga upphandlingar och plattformen och tjänsterna från Olmero mer anpassat för privata aktörers inköp och upphandlingar i byggbranschen. Byggfakta Tender mixar det bästa av Vortals plattform och det bästa tänket från Olmeros tjänster - till en anpassad och maxad tjänst för dig och den svenska byggmarknaden.

Vidareutvecklingen och anpassningen till den svenska byggmarknaden har skett i nära samarbete med representanter från just den svenska byggbranschen.
Dvs. – de som har ropat högst och ljudligast om utmaningarna och problemen, några av alla de beslutsfattare vi pratar med dagligen i ständigt pågående projektbevakning – de har varit våra försökskaniner. De som tycker att det varit bökigt med flera verktyg och plattformar, de som fått nog av att skicka ut förfrågningar för att sedan litegrann tappa kontrollen om jobbet var intressant nog att räkna på, de som är trötta på missförstånd, utdragna upphandlingar, annonsering som är både krånglig och kostsam (inte minst eftersom budskapet många gånger inte ens landar rätt, och man får börja om). De har vi lyssnat på.

Det du får är därmed en webbaserad plattform som baseras på väl genomarbetade koncept från Europa men som i Sverige är särskilt anpassat för medelstora privata aktörer som saknar en väl fungerande, centraliserad inköpsfunktion. Att lämna anbud i plattformen – det kan både små, medelstora och stora aktörer göra – oavsett om de är konsulter, entreprenörer, underentreprenörer eller leverantörer.

Du kommer känna igen dig mycket ifrån andra, liknande verktyg (allt för att korta ner startsträckan) – men, det här är enklare, utvecklat tillsammans med de som saknat just en heltäckande plattform.

Du får förutsättningarna att hantera fler och bättre inköp och upphandlingar.

Har du fram till idag t ex sett ett verktyg som utifrån historiska projekthändelser kan föreslå fler relevanta anbudsgivare när du behöver bjuda in aktörer som har erfarenhet av just den typ av projekt du vill ha in anbud till? Saknar du någon kan dessutom självklart lägga till egna aktörer, du kan dela uppgifter med andra användare, du kan sätta upp agendor och göra dagboksanteckningar samt skapa påminnelser - som ett CRM-system light, och som sagt – det är snudd på larvigt användarvänligt.